Generic placeholder image

Företaget med mål att skapa verktyg för att underlätta arbetslivet. .

Generic placeholder image

Ett enkelt verktyg som hjälper ditt företag att förenkla säkerhetsarbetet. Det är bland annat tillbudsrapporter, riskupptäckter, signering av bland annat riskanalyser ingår.

Generic placeholder image

Ett enkelt verktyg som hjälper ditt företag att dokumentera avvikelser och projekthändelser.


Så här enkelt är det


Uppstart


Ni är igång inom 24 timmar om standarduppsättning används.

Ett av våra ledord är just anpassningsmöjlighet, och vi vill finnas därför att verktyget ska passa dig och din verksamhet. Alla funktioner i våra verktyg är därför byggda så att du ska kunna skräddarsy dess innehåll efter ditt företags behov.

Verktygen i sig är så enkla att utbildningsinsatsen blir minimal.

Generic placeholder image

Användaren


Verktyget är utvecklat för användaren och för att denne ska kunna göra rapporter digitalt på plats. Att rapportera tillbud eller liknande när man är tillbaka på kontoret blir inte representativt, och därför ska våra verktyg alltid finnas till hands. Idag görs ofta tillbud på papper som sedan antingen sparas i någon pärm eller inte lämnas in. Genom sin enkelhet ska alla medarbetare enkelt och snabbt kunna använda våra verktyg och på så sätt skicka in rapporten till den ansvarige.

Generic placeholder image

Rapporteringen


När användare skickar sin rapport så skapas en enkel sammanställning i pdf som skickas till utsedd/utsedda personer.

I denna rapport kan mottagaren utläsa vad användaren har rapporterat, vem som har rapporterat (genom ID-nummer på telefonen) och GPS-positionen vid rapporteringen. Det går även att få en enkel uppföljning och statistikverktyg.

Generic placeholder image